הקדמה

מתוך:  > אורי דורות > הקדמה

עמוד:6

קוראיו ושומעיו ולהעמיד אותם על 'הכול' שהוא חוזה בהן : תקוות הגאולה והגותה , ארץ ישראל , ישובה ודמותו , סבל העם המפוזר והנרדף ומאבקו לקיומו ודמותו , כניסתו לתרבות ולחברה המודרנית באירופה ומאבקיו בהן . ( א ) בתקוות הגאולה ובהגותה כלולים לא בלבד חישובי הקץ וכיסופי הפדות , אלא גם התנועה המשיחית הגדולה ביותר , השבתאות על אירגונה וגילוייה , ספיחיה ומשקעיה — הם חלק אורגאני בה ; ( ב ) בארץ ישראל , ישובה ודמותו , כלולים גם גורלו של היישוב בארצו , דרך התגוננותו מימים קדומים עד ימי השפעתו על התפוצות , העלייה , הכיסו פים אליה ונתיבותיה ; ( ג ) סבל העם המפוזר והנרדף הוא 'גלגל חוזר' בגורלו של העם . בימי משבר בעולם חלקו רב בסבלם של האחרים , ולו מיוחד גם הסבל האיום של ' כולם קמים עלי , ' ובכל מצוקות האימים החוזרים ונשנים ידע asm לא בלבד לקיים את עצמו כעם אחד ומאוחד ולעמוד מול אויביו , אלא גם לשמור על דמותו ועל מורשתו הרוחנית , והמורשת החברתית , מורשת של עם ואחים , המקופלת בה , ששמרה עליו לא פחות משהוא שמר עליה ; ( ד ) כניסתו של העם בקהילות שבמערב ובמרכז אירופה לתרבות המודרנית ולחברה המודרנית של העמים שביניהם ישבו קשורה בהשכלה ובאמאנ סיפאציה , בהתבוללות ובטמיעה , ב'חכמת ישראל' ובתיקונים בדת , בת נועה הסוציאליסטית ובניצני הציונות . ומכיוון שהסופר ההוגה המרצה יושב ועומד זה יותר מיובל שנים בשער המצפה , ומשם נשמעים דבריו , דברי בן משפחת 'המעוררים , ' הרי ברור כי בכינוס של מסות , עיונים ומחקרים על 'העתים' שעברו , כלול גם חומר היסטורי רב עניין לתולדות ישראל ביובל שנים זה שבו נכתבו ונאמרו הדברים . אין ספק , שמבחינה זו יש במסות ובעיונים שבספר גם חומר מאלף ביותר להגות ההיסטורית של האדם בישראל . יהי רצון שנזכה להגות בפרשה היסטורית זו מתוך רוחב דעת של עתות גאולה שלמה , של ימי שלום ושלווה , של בטחון וצדק בימי נשיאותו של רבי שניאור זלמן שז"ר שליט . א" בסוף דברי אני רוצה לציין את חלקו הרב של חברנו פרופ' ישראל היילפרין ז"ל ביוזמת ההוצאה של הספר ובהגשמתה . ותודה ל'מוסד ביאליק , ' אשר נכנס כשותף להגשמת יוזמתה של החברה ההיסטורית בהוצאת הספר , ואף נטל על עצמו לבד את הוצאתו . יישר כוחו . ירושלים , ד בסיון , תשל"א ב . דינור

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר