תוכן העניינים

עמוד:4

בין משד . הס לקארל מארכס , 347 ביכורים ( נאומי אדוארד גאנז 351 , ( הקתדרה לחכמת ישראל , 385 בצאת הירדן מן הכינרת , 389 שבער . שערים לחכמת הגאולה , 395 רשימת התמונות חתימת ידו של ר' ישראל נג'ארה , 38 חתימת ידו של ר' ישעיה הלוי הורוויץ ( השל 47 , ( ה" מתוך מכתב של שמואל פרימו , 63 הפתיחה לסיפור ר' יוסף דילה רינה מאת ר' שלמד . נאוארה הירושלמי 83 , שער ספר 'קורא הדורות' לר' דוד קונפורמי , 105 חתימת שבתי צבי בחותמת נהש , 111 שער הספר 'אורי וישעי , ' שבו מובא מדרשת ר' יהודה החסיד , 123 שיר כלולות שחיבר יחכ"ם לכבוד ידידו , 145 שער ספר פרי הארץ לר' מנחם מנדל מוויטבסק , 177 רשימת הלוחות עמוד מתור כתב היד של 'בשרייבונג פון שבתי צבי' [ למאמר : ר' יחיאל , משמשו של שבתי צבי ] מתוך איגרת ששלח שבתי צבי אחר המרתו לאנשי אמונתו בסופיה [ למאמר : תעודות שבתאיות מארם צובה ] המבצר של אייזנברג בירשטין באופנבאך , משכן בית פראנק ; הכתר על ארונו של פראנק ; החותמת של בית פראנק [ למאמר : על תלי בית פראנק ) מצבת קבורתו של ר' אברהם מקאליסק [ למאמר : כיסופי העלייה בחסידות ] מראי מקומות למקורות המאמרים , 405

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר