א. ראשיתו של הפיוט בדרום־איטליה

עמוד:13

לחוקרים עוד זמן רב לפני שנדפסה ה'מגילה' ' אלא שלא שיערו את ייעודו הראשון . " לאחר פטירתו של שפטיה שימש אמיתי כראש ישיבת אוריה המהוללה . אחד מתפקידיו היה כנראה לחבר שירים ופיוטים לעת מצוא . וכן שומעים אנו מפי אחימעץ' כי פעם כשנפטר באוריה 'אכסנאי / דהיינו איש שלא מבני המקום' הצטרף אמיתי ללוויה שעברה על יד אחוזתו , ונשא קינה על המת שפתחה בתלונה מרה על העולם הזה המשול לאכסניה או למקום גלות של האנשים החיים בתוכו : אי אכסניא , אי גלות ! מי לא ? 2 יךך - יע & ה ממך הוללות , ומי יכירף - | ? יקונן I ביללות ! בעל המגילה אינו מסתיר מפנינו' כי אחד הנוכחים' משה מלמד התינוקות' נאחז בנוסח הטורים הללו ולחש באותו מעמד דברים הרומזים לדיכוי בני הקהילה מצד הספדן : מי נכייף רךעף ז - הלומים ביסוךיף ! אמיתי שמע את הפסוקים המעליבים וציפה ליום שבו יוכל להתנקם במלמד התינוקות . לבסוף השיג הפייטן את מבוקשו : מלמד התינוקות נאלץ ליטול מקל נדודים בידיו והתיישב בפאוויה שבלומבארדיה והתפרסם שם כתלמיד חכם . " פרט מעניין בסיפור זה הוא כושר האילתור הפיוטי המיוחס לשני הגיבורים . אמיתי מקונן בכמה וכמה מפיוטיו על המרות דת כפויות בזמנו של המלך באםיליאוס הראשון ( 886—867 ) ועל כך שבני עמו לא יכלו לקיים את מצוות היהדות בגלוי : פו # ע עז פנים / כהמלך על הגונים צוה להפריד נבונים ; מאמתת יקרה מפנינים - ) התורה ) T : : : * - ! " •? ' T : : • קגא לטמא זקגים / וגם להערל = ) להשאיר ערלים ) קטגים ךצף # לו # אדונים / ביחוד עדת אמונים ... ( אהבתיך אהבה ( ° —' 7 ' הטבילום ... אויבים .. בצחנת — ,- , מיות = ) ... מי הטבילה ) ( איך נרי ( 7 , 6 יןצוםים ונכלמים בב ^ ת אפים קועים על לכלוך מים = ) כנ-ל ) ( אחד חשך , ( 34—33 10 ק לאר , לב-לד . 11 שם , לז .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר