א. ראשיתו של הפיוט בדרום־איטליה

עמוד:12

יש כידינו רק סליחה יחידה הנושאת כאקרוסטיכון את שמו של שפטיה ; דיבורה המתחיל הוא 'ישראל נושע / והיא משמשת לנו מזכרת נאה לפייטן הקדום . כולה נערכה בסגנון פשוט כיותר ' ולשונה הצחה היא כמעט מקראית בטהרתה . היא נכתבה בהתאפקות ניכרת' בלי פאתוס ורגשנות . הכול מתואר מתוך ראייה היסטורית רחבה : יק ) ראל נו # ע ביי ת # ועת עולמים ? OJ היום יו ^ עו מפיף # וכן מרומים , כני אתה רב סליחות ובעל הרחמים . בידענו את התקופה שבה נכתבה' מובנים לנו הרמזים לאויבי העם 'שעיר וחותנו' ( אדום וישמעאל ;( שהרי כתקופה זו התנהלה עדיין המערכה על דרום איטליה כין הביזאנטים והכובשים המוסלמים שיצאו מבסיסם שבסיציליה . שפטיה בטוח שעמו יוושע מצרות ההווה כפי שכבר נושע בעבר ; בסליחה תמימה ונשגבה זו מרגיש הקורא אמונה לאין גבול בצדק האלוהי שיקום ויהיה . * עניין מיוחד מוצאים אנו במסופר ב'מגילה' על אמיתי בנו של שפטיה » שהרי ' ' המדובר כאן במחבר ששמו זכה לפרסום כשל כמה מיצירותיו שהוכנסו למחזור ולסליחות לפי מנהג אשכנז . ואכן ראוי להדגיש שבתפילות המנחה והנעילה ליום כיפורים לפי המנהג הנ"ל נשתיירו פיוטיהם של בני שלושה דורות רצופים' מדרום-איטליה ; 'אנקת מסלדיך לסילאנו' 'ישראל נושע' לשפטיה ו'אזכרה אלהים ואהמיה' לאמיתי בנו -. אזכרה אלהים ואהמיה 7 בראותי כל עיר על תלה בנויה ועיר האלהים מטופלת עד שאול תחתיה - % ? ובכל * את אנו ליה ועינינו ? ליה ואמנם מפליא הדבר' שפיוטים אלה לא נכנסו לסידור התפילה לפי הנוסח האיטלקי המקובל . כשכסיאה ( Cassia ) אחותו של אמיתי ' הגיעה לפרקה' ואביה השיאה לבן דודה חסדיה' התקין אמיתי 'יוצר' מיוחד לחתונת אחותו . ואכן הפיוט הזה היה ידוע 8 הסליחה 'ישראל נושע' נדפסה בץ השאר בידי ק לאר . שם , עא . על המחבר ראה L . Zunz , Die synagogale Poesie , Berlin , 1855 , 170 ; idem , Literaturgeschkhte der synagog- ale Poesie , Berlin , 1865-67 , 235 ; H . Graetz , Geschichte der Juden , IV , Leipzig , 1909 , 257 9 על אמיתי ראה א . לנדסהוט , עמודי העבודה , ברלין תרי"ז , Zunz , Die synagogale ; XXX-XXXI , 46 i > 0 « fe , 185-186 ; idem , Literaturgeschkhte , 166-168 , 256-257 שירמן , מבחר השירה ; 11-2 , ואצל ק לאר , עב-קיט ; שירי אמתי , מהדי י . דוד , תשל-ה . 1975-

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר