המשתתפים בגיליון

עמוד:7

ד"ר שי פרוגל הוא מרצה לפילוסופיה במכללת סמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת תל-אביב , וכמו כן עמית במכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו . ספריו ומאמריו עוסקים בפילוסופיה מודרנית , ברטוריקה ובזיקה בין פילוסופיה לפסיבואנליזה . ספריו : ; The Rhetoricof Philosophy ( J . Benjamins , 2005 ) רטוריקה ( דביר ;( 2006 אתיקה : שפינתה וניטשה ( כרמל , . ( 2009 דואר אלקטרוני : shaif @ post . tau . ac . il

מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר