תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים המשתתפים בגיליון 5 דבר העורבים 9 מאמרים מאמר העורך : נמרוד אלוני העצמה פילוסופית-חינוכית לתלמידי המאה 13 21-ה דבורה לדרמן-דניאלי מטכניקה במסווה של דיאלוג - לדיאלוג שמעבר לטכניקה של הוראה דיאלוגית 31 אודי אדיב , אורה מור , פייסל עזאיזה , רחל הרץ-לזרוביץ תפיסה לאומית , פעילות משותפת וחינוך דו-לשוני : המקרה של בית הספר גליל 57 שי פרוגל אתיקה חילונית : אדם במקום אל 87 ריאיון אסף משולם מראיין את חוקר החינוך מייקל אפל " בריתות נטולות-מרכז מאפשרות לבנות חינוך דמוקרטי ואתי" 107 מסה אריה ונגר לצאת מהמקרר : מרכיב האזרחות בחינוך לקיימות 133

מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר