בסבך הנאמנות קורות איליה ארנבורג ותקופתו

עמוד:4

JOSHUA RUBENSTEIN TANGLED LOYALTIES : THE LIFE AND TIMES OF ILYA EHRENBURG FIRST PUBLISHED IN ENGLISH BY BASIC BOOKS A DIVISION OF HARPERCOLLINS PUBLISHERS Copyright © 1996 by Joshua Rubenstein תרגום לעברית : אבריאל בר לבב עריכת הלשון : נורית קרשון התקנת המפתח : יעל ולדמן מסת"ב ISBN 978-965-342-979-6 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות למוסד ביאליק ירושלים , תשע"א סדר ועימוד : תחיה רוזנטל , ירושלים הדפסה : דפוס גרפית , ירושלים Copyright of the Hebrew Edition by the Bialik Institute , Jerusalem 2010 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר