תוכן העניינים

עמוד:4

הקרבות במדינת קארמונה ; מחלתו של יהוסף ; 176 המלחמה במדינת דייה ; מחלתו של אליסף ; 177 הקרב על יד אלמריה ; 178 [?] הרג ראשי הבוברים בספרד המערבית ; 180 מותו של הנגיד ; 185 סוף דבר ; 186 נספח 188 שמואל הנגיד כמשורר 190 לחקר חייו של שלמה אבךגבירול 216 א . יקותיאל ; 216 מחלתו של המשורר ; 224 ציונים ומראי מקומות 233 יהוסף הנגיד 234 היכן נולד יהודה הלוי ? 247 חיי יהודה הלוי 250 חלק ראשון : א . הרקע ההיסטורי ; 250 ב . נדודיו של יהודה הלוי ; 251 ג . בלו סינה ; 263 חל ק שני : א . בספרד הנוצרית ; 272 ב . בקורדובה ; 275 ג . ידידיו ומכריו של יהודה הלוי ; 276 ד . שנות העמידה והזיקנה ; 284 ה . רעיון העלייה לארץ ישראל וגורמיו החיצוניים ; המשורר יוצא את ספרד ; 290 חלק שלישי : א . הנסיעה בים התיכון ; 296 ב . במצרים ; התחנה הראשונה - אלכסנדריה ; 302 ג . הנסיעה לקאהיר ; 307 התחנה השנייה - קאהיר 311 השלמות ל'חיי יהודה הלוי' 319 האוטוגראפים של יהודה הלוי ; לקורות ספר הכוזרי ; 321 פרשת השבויה היהודיה ; 323 חלפון הלוי אלדמיאטי , הידיד והנדיב ; 326 יהודה הלוי מגיע לאלכסנדריה ; ישיבתו בעיר ; 329 שניים מחבריו לנסיעה של יהודה הלוי : יצחק אבן עזרא וסלימן בן יוסף ; 332 הביקור השני באלכסנדריה ; 336 בדרך ממצרים לארץ-ישראל ; 338 מותו של יהודה הלוי 340 תרגומי ספרות יפה בתקופת ספרד 342 מאכלות מזיקים — מקבילה מעניינת בין סרוואנטס ליוסף זבארה 349 יהודה אלחריזי המשורר והמספר 353 לחקר מקורותיו של ספר תחכמוני ליהודה אלחריזי 369 מעשה בזקן צבוע - מסיפורי יעקב בן אלעזר 375 אוסף משלים וסיפורים ממחבר עברי ספרדי 389 עיונים בקובץ השירים והמליצות של אברהם הבדרשי 397 יצחק הגרני , משורר עברי מפרובאנס 421

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר