אדרת לבנימין: מלות פתיחה

עמוד:11

אדרת לבנימין : מלות פתיחה כולנו יצאנו מבין קפלי האדרת של גוגול [ מיוחס לדוסטויבסקי ] אדרת לבנימין - מבחר מאמרים בחקר הספרות בכלל והספרות העברית בפרט מוקדש לבנימין הרשב ( הרושובסקי ) ליובל 70-ה ולציון 50 שנות פעילות בשדה הספרות העברית והיידית . " אדרת לבנימין" - כותרת שבאה לציין את אופי הקובץ , את יחס המחברים והעורכים לנמענם , ואת מפעל החיים שזיכה אותו בשני אלה . שתי משמעויות מקובלות למלה "אדרת : " מעיל עליון ותפארת ; שתי אפשרויות פירוש לצירוף "אדרת לבנימין : " אדרת השייכת לאיש וזו הניתנת שפע של אסוציאציות וצירופי לשון נקשר ב"אדרת" : י לכל אלה מקום בכינון משמעותה של הכותרת . הקישור הראשון בזיכרון הקולקטיבי של חוקרי ספרות ותלמידי בנימין הוא זה המובא כ'מוטו : ' "כולנו יצאנו מבין קפלי האדרת של גוגול . " בין אם גדלו הכותבים , וגם עמיתיהם שאינם מיוצגים בשני כרכי הספר , בבית מדרשו של בנימין י , בין אם למדו להכירו ולהוקירו דרך מאמריו ובעבודה משותפת , ובין אם היתה דרכו המקצועית ( הן בגילוייה העיוניים והן באלו המעשיים-מוסדיים ) גורם שדירבן אותם לחשיבה מחדש על דרכם או לפיתוח דרכים חדשות ואפילו מתנגדות - בכל מקרה מאוחדים הכותבים בהכרה בתרומתו של בנימין הרשב למחקר הספרות . במובן זה , לפחות , יצאו כולם מבין קפלי האדרת של בנימין . קישור נוסף , והפעם למקורות היהודיים , יכול להצביע על קשר אחר בין חתן היובל לבין הכותבים . גם אם מפעל חייו של הרשב רחוק מסיומו ועוד נכונו לו הישגים רבים , יכולים אחדים מבין המשתתפים לראות עצמם - או להיתפס בעיני אחרים - כמי שעליהם "השליך את אדרתו . " לא האדרת כולה , אך קטעים ממנה היו לתפקידים שנפלו בחלקם של תלמידים ועמיתים לדרך . כך , למשל , העמידה בראש החוג והמכון שהקים , עריכת כתבי העת שייסד וערך , ייצוג מחקר הספרות בארץ בארגונים בין-לאומיים , פיתוח תחומי המחקר שהעסיקוהו , וגם הכנסתן של שאלות חדשות ופיתוח תחומי מחקר נוספים בתוך "מדע הספרות , " מתן תשובות אחרות ואימוץ מתודות וסוגי שיח שעשויים אף להיות זרים לרוחו ורחוקים מלבו .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר