תוכן העניינים כרך א'

עמוד:10

אדרת לבנימין כרן בי תוכן העניינים [ לפי סדר אלפביתי ] ניצה בן-דב "ולא מצאת זמן לבקר אותי אלא עכשיו : " עגנון - פרק אחרון רינה בן-שחר יעקב שבתאי כמספר וכמחזאי : אפיוני סגנון אראלה בר-און המאבק על מקורות הכתיבה 11 הכתיבה כמודל או כמציאות פסיכולוגית ? השוואה בין "גראדיווה" לינסן ו"שבועת אמונים" של עגנון הרי גולומב פונקציה פואטית ופונקציה פוליטית : שדות ריפרור וארגונים אסתטיים בשירי הטור השביעי מיכאל גלוזמן שירת נשים במודרניזם : לקראת היסטוריוגרפיה פמיניסטית אייל דותן פרויד על גבול האסוציאציה רינה דרורי שלושה ניסיונות להחייאת העברית בימי-הביניים ו י המזרח , ספרד המוסלמית , ספרד הנוצרית ענת זנגר בין קפלי הבגד , בין קפלי הזיכרון - על כתיבתה של טראומה בתרבות גלית חזן-רוקם מה זוכרת אנטיגונה י ניתוח דרמטורגי וספרותי עממי של ופרדי רוקם אדיפוס המלך יצחק לאור הלשון השסועה רות עמוסי האינטראקציה הארגומנטטיבית בשיח הספרותי : מספרות של רעיונות ועד הבידיון בעז ערפלי טשרניחובסקי ואלוהי הקדם - מסה על הצומת הכנעני בשירתו מאיה פרוכטמן "הפוליטיקאים של הלשון" י לשון ומטא-לשון בשירתו של דוד אבידן מנחם פרי קבורתו של ברון : לקרוא כסיפור אלי רוז'יק תבניות העומק ותבניות השטח המשותפות למטאפורה המילולית והלא-מילולית יעל רנן "ירידת אינאנה לשאול" ' היקום והנפש עוזי שביט קווים לפרוסודיה של שירת עמיחי בנימין הרשב רשימת פרסומים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר