תוכן העניינים כרך א'

עמוד:9

מציאות ובידיון מנחם ברינקר כתיבה ספרותית וכתיבה היסטורית 223 רות רונן אינקומנסורביליות וייצוג 244 גבי צורן מפעולת דיבור לטקסט כתוב : מודלים של טקסט וטקסטואליות אצל אריסטו וקודמיו 262 חקי התרגום ניצה בן-ארי " תרגומית" או עברית של תרגומים 293 גדעון טורי בין שתי נקודות עובר יותר מקו ( לאו-דווקא ישר ) אחד ; איתור תחנות ביניים והאפשרות לשחזר תהליכי תרגום 305 שמעון זנדבנק " עברית היא סקסמניאקית : " המיגדר הבלתי-מסומן כבעיה בתרגום לעברית 323

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר