אדרת לבנימין ספר היובל לבנימין הרשב כרך א'

עמוד:4

An Overcoat for Benjamin Papers on Literature for Benjamin Harshav , on his Seventieth Birthday Literature , Meaning , Culture 24 Publication of the Porter Institute for Poetics & Semiotics Tel Aviv University - Hakibbutz Hameuchad Founding Editor : Benjamin Harshav Series Editor : Ziva Ben-Porat Editorial Board : Ruth Amossy , Menachem Perry , Meir Sternberg , Yeshayahu Shen , Gideon Toury , Hanna Wirth-Nesher , Tamar Yacoby Assistant Editor : Eyal Dotan Editor : Ziva Ben-Porat Associate Editors : Eyal Dotan , Harai Golomb , Menachem Perry © כל הזכויות שמורות למכון פורטר ולמחברים . נדפס בישראל בדפוס חידקל בע"מ , ת"א 1999 Printed in Israel

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר