אל השיתין

עמוד:13

אל השיתין על חיים נחמן ביאליק מאת דב סדן מאמר ראשון ; באפילת הסתירה נא ] שכבות שכבות נתגלה האדם לשורשי נפשו ובשורשי נפשו לנתיבות היצירה העברית . תחילה לא נתגלו אלא הקליפות העליונות , הלבושים . עמידתו של האדם בפני העולם ומנהגו וסיבוכו לא נתפסה אלא לאור הסיכסוך או ההשלמה האקטואליים , בני הדור . התפקיד שנחצב לשירה , לאמנות , לא נתקיים על ידה , היא לא היתה אלא בן לוויה , צד של סיוע לפובליציסטיקה . ראש תפקידה — להשלים בין האדם על חומרו ההיולי , חומר התוהו , שאינו מבקש להישמע אלא ליצר , ולבין מציאותה של התרבות , הקבע וכבלי המוסר - נתמלא עדיין בידי המוסד , שלפני דורות היתה האמנות כלי שרת לה , מוסד הדת . ודאי שלא דרך מקרה הוא , שהנפש לא נשקפה אלא במידה שהיתה מגולמה וגלויה בסיכסו ך ובהשלמה המפורשים , הברורים , של הדור ותפקידיו . שכן הכול נתגייס למעשה ההצלה של נתחי האומה הפזורה שניצבה , במסיבות הזמנים והמאורעות , על פרשת דרכים של כלייה ותקומה , וביום גיוס לא נפקד עט סופרים וחרוז משוררים . אך כל כמה שהמוסד , שקיים בידו תפקיד בתפקידה של היצירה , התערער והלך , כל כמה שהדת המשלימה בין היצר והכרח כיבושו נתפרקה בחוליותיה ופסקה להיות מבוע השליה ועידוד תנחומים ליחיד העברי התפלל החלל הריק ליצירה של מעמקים , לשירה במזל של אבטואמנסיפאציה , שתהא פוטרת עצמה משימושי ציבור ותפקידיו האקטואליים הגלויים , ותהא מרפאה את הנפש , שחומרי הבוהו וההרס שבה אמרו להמיט עליה שואה , כדי להשלים בין הנפש הזאת ולבין תפקידי הדור ושימושי הציבור . דור של ראציונאליסטים או של מאירי השטחים העליונים לא ראה , כי מאחורי הסיכסוכים האקטואליים , בני הדור , השלובים כתוך המציאות הקונקרטית של המקום והזמן בתולדות , חבויים שורשי סיכסוכים עמוקים יותר , שלידתם עם כל אדם חדש , שיצריו אינם רוצים להשלים אל כבלי התרבות . חכמי דור אלה סוברים ודאי גם עתה כי שירי התוכחה לעם נבל כולו מסוס , לקבצני עולם שנוררים , שירת זעם של חירוק שיניים על ערלי הלב או שיר עידוד למקראי ציון הם

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר