עם הקובץ

עמוד:10

בתולדות הספרות ויחסו לבני דורו ( ד . סדן ' ( הפרק השני מבקש לתאר את המסכת הלשונית תרבותית' המתגלה בעולם של סמלים והמשמשת מצע לכלל יצירתו ( פ . לחובר ' ( ובפרק האחרון הועלה תיאור פורמאלי של הפרוזודיה של ביאליק' שהיא מצע היסוד להכנת 'מסכת כלים' בשירתו ( בנציון בנשלום . ( מבואות אלה אינם עומדים ברשות עצמם ולשם עצמם' אלא תפקידם להכניס את הקורא לסוגיות שתתגלינה הלכה למעשה בניתוחים המפורטים שבהמשך האסופה . ניתוחים אלה אף הם מפליגים לעתים קרובות מרשותו של השיר' הסיפור או המסה הנידונים בהם לבעיות כלליות במסכת יצירתו של ביאליק . יש שבעיות אלו מקיפות נושא או מוטיב מרכזי ( ד . סדן ' ( ויש שהן מסכת מורכבת בסימאנטיקה של ביאליק ( מ . פרי י . האפרתי ) או חוט שני העובר בסיפוריו ושיריו ( ע . צמח . ( ' ' אמור מעתה' אף כי התרכזנו ביצירה בפני עצמה' עשוי המעיין ללמוד כאן מן הפרט על הכלל' בלא שהפרט עצמו ייעלם מעיניו . תודתנו נתונה לסופרים ולהוצאות הספרים וכתבי העת' שהתירו לנו לחזור ולהדפיס מדבריהם' וכן לגבי צילה איספיס' שעזרה על ידנו באיסוף החומר ובמיונו . יעמדו כולם על הברכה . גרשון שקד

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר