גוף תפילה

מתוך:  > גוף תפילה

עמוד:4

Jacques Derrida , Michal Govrin , with David Shapiro Bodyof Prayer עורך הסדרה ; גיורא רוזן עורכת הספר ; דנה פריבך-חפץ מכון מופ"ת ; עורכת ראשית : יהודית שטיימן עורך אקדמי לספר : דורון ליבנה התקנה : עדי רופא תודות להוצאת רסלינג על הרשות להשתמש במובאות מזיאק דרידה , כדיל 7- / י 77 י , בתרגום אבנר להב עיצוב הסדרה : ינק יונטף ISBN 978-965-02-0691-8 © כל הזכויות בעברית שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד ולמכון מופ"ת Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ., Tel Aviv Machon MOFET , Tel Aviv Printed in Israel 2012 הדפסה ; דפוס חדקל בע"מ תשע"נ 2012 -

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר