משה קסטל, מגילת עם ישראל, ‭,1948‬ בזלת ושמן על בד, ‭,131x94‬ באדיבות מוזיאון קסטל, מעלה אדומים ‭Adumim canvas, 131x94, courtesy of Moshe Castel Museum of Art, Ma'aleh Moshe Castel, Scroll of the Nation of Israel, 1948, basalt and oil on‬