אחרית דבר לקראת שיח הלכתי חדש

חקר ההלכה מלמדנו כי הדיון והפסיקה בנושאים הלכתיים שזורים בעולם של ערכים . המחקר חושף את השיח הערכי המורכב בשאלות הגדולות העומדות לפתחה של החברה היהודית . חכמי ההלכה מבקשים להוביל את הציבור השומע להם לקיום יהודי משמעותי בעולם החדש בו אנו חיים . את היצירה ההלכתית בונים החכמים מתוך ניתוח מקורות קדומים ופרשנותם ; בכך הם יוצרים דיאלוג בין מסורות העבר , צורכי ההווה והתקוות לעתיד . המהלך הפרשני הוא הדרך שבה נעשה התיווך בין העולמות , ובכך נשמר הרצף התרבותי של הקיום היהודי . בספר זה ביקשתי להציג את הדיונים ההלכתיים בדיונים עקרוניים העוסקים בשאלות המהות של החיים המודרניים . הדיון אודות נישואין אזרחיים , תנאי בנישואין והסכמי קדם נישואין מעלה שאלות ערכיות חשובות ביחס לאופי הנישואין בימינו . עיצובה של לאומיות יהודית מודרנית וקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית יצרו שאלות חדשות אליהן התייחסו פוסקי ההלכה . מה צריך להיות מעמדם של לא יהודים במדינת ישראל ? מהו אופיו של הגיור לאור התגבשותה של זהות יהודית לאומית שאינה דתית ? כיצד לקיים את מצוות השמיטה בעולם של חקלאות מודרנית ובמרחבי ארץ השרויה במ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן