פרק שמיני דמותה של השבת בפסיקה הקונסרבטיבית

בפרק זה אני מבקש לבחון את פסיקתם של רבנים מן התנועה הקונסרבטיבית בארצות הברית ובישראל , שעסקו בהיבטים ההלכתיים של שמירת השבת מתוך מודעות עמוקה לתמורות שחוללה המודרנה . הדיון בתשובות ההלכתיות שפורסמו על ידי רבני התנועה מאפשר התבוננות לא רק בתפיסת השבת בתנועה הקונסרבטיבית אלא גם באופייה של הפסיקה עצמה : כיצד באה לידי ביטוי בפסיקה הקונסרבטיבית המודעות להיותה פסיקה ייחודית ? ומהם , לפי דעתם של רבני התנועה , מאפייניה של פסיקה זו בשונה מן הפסיקה האורתודוקסית או הרפורמית ? האם יש הבדל בין הפסיקה של רבני התנועה בארצות הברית לפסיקה של הרבנים הקונסרבטיבים בישראל ? שאלות אלה ילוו את הדיון בהלכות שבת ויתרמו להבנת אופייה של ההלכה הקונסרבטיבית . רבני התנועה לדורותיהם עסקו רבות בשאלת מקומה ומשמעותה של ההלכה בתנועה הקונסרבטיבית ואף ניסו להגדיר את אופייה הייחודי . אני מבקש לנתח את אופייה של ההלכה הקונסרבטיבית מתוך הכתיבה ההלכתית בתחום מסוים . הנושא הנידון הוא השבת , אך נראה שבדיון ההלכתי עולות טענות כלליות ועקרוניות על אופייה של הפסיקה ההלכתית הקונסרבטיבית ועל האתגרים הייחודיים העומדים לפתחה . על השיח ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן