חלק שלישי השבת בעולם המודרני

אחד המאפיינים של העת המודרנית הוא ההתפתחות הטכנולוגית המואצת שהשפיעה על כל תחומי החיים . השינויים בעולם הערכים ובנורמות החברתיות , שחלק מהם נידונו בספר זה , קשורים גם להתפתחות הטכנולוגית . התקשורת והתחבורה המודרניים אפשרו לבני אדם , שעד כה חיו במרחבים מוגבלים , לחוות חוויות חדשות ולפגוש אנשים ודעות שהשפיעו על חייהם . מטרתו של חלק זה של הספר היא לבדוק את ההשפעה של הטכנולוגיה המודרנית על אחת מאבני היסוד של אורח החיים היהודי - הלא היא השבת . השיקולים המניעים את פוסקי ההלכה בעוסקם בהלכות שבת בנושאים הקשורים לטכנולוגיה המודרנית רבים וסבוכים . המתח העיקרי המאפיין את הפסיקה מתקיים בין הדאגה לאופייה של השבת לבין הפרשנות של ההגדרות ההלכתיות הפורמליות של איסורי השבת . אך בעוד העיסוק בהגדרות הפורמליות הוא שדה פעולה מוכר וידוע , הרי הדיון על אופייה של השבת דורש מאמץ פרשני מיוחד . בנוסף , כבכל דיון הלכתי , גם בהלכות שבת מתקיים מתח מתמיד בין הרצון לקיים את דרישות ההלכה לבין הדאגה לצרכיהם ומצוקותיהם של בני אדם . העת החדשה הביאה עמה פתרונות טכנולוגיים לצרכים אנושיים וההימנעות מהם בשבת יוצרת בעיה הדורש...  אל הספר
מכון שלום הרטמן