פרק רביעי פולמוס הגיור במדינת ישראל

הקדמה היחס בין הרכיב הלאומי והרכיב הדתי בהגדרתה של הזהות היהודית הוא אחד מנושאי המפתח בהגות היהודית המודרנית . העת המודרנית , המתאפיינת בירידת קרנה של הדת ועלייתה של הלאומיות , חידדה שאלה זו והביאה לכך שקיום יהודי שאינו מוגדר רק על ידי הדת היהודית הוא אופן הקיום הרווח בקרב רוב יהודי העולם . מורכבות המבנה החוקתי של מדינת ישראל החריפה את המתחים בין התפיסות הדתיות של היהדות לבין התפיסות הלאומיות . ישראל היא מדינה דמוקרטית שאינה קובעת את חוקיה מתוך מחויבות למערכת ההלכתית , ועם זאת , היא מעניקה סמכויות משפטיות למערכות דתיות בתחומי המעמד האישי : נישואין וגירושין וגיור . מורכבות היחסים בין דת למדינה בישראל העלתה על פני השטח ביתר שאת את שאלת היחס בין הדת ללאום במישורים שונים הנדונים על במת השיח הציבורי חדשים לבקרים . שאלת הגיור היא אחת המרכזיות מבין אלו , מפני שהיא מעלה את שאלת הזהות היהודית במלוא חריפותה . שאלת הזהות יכולה להתברר דרך שאלת הגבולות של החברה , וליתר דיוק - דרך בחינת דרכי ההצטרפות אליה או ההרחקה משורותיה . את הזהות היהודית הלאומית או הדתית יש לבחון אפוא דרך בחינת טקסי הכניסה לתחו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן