מבוא

אחת התמורות המרכזיות המאפיינות את העם היהודי בעת המודרנית היא התגבשותה של התנועה הציונית והקמתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . תופעה זו השפיעה על הקיום היהודי מהיבטים שונים ונתנה אה אותותיה גם בשיח ההלכתי . ניתן להצביע על שלושה היבטים מרכזיים המבטאים את התמורה הגדולה בקיום היהודי . ההיבט הראשון הוא התגבשות תודעת הלאומיות היהודית כמגדיר בסיסי של הזהות היהודית . תודעה זו הלכה והתפתחה במהלך המאה התשע עשרה במקביל להתפתחותה של הלאומיות האירופית , והגיעה לשיאה עם הקמתה של התנועה הציונית ומדינת ישראל . ההיבט השני הוא הריבונות היהודית על ארץ ישראל והמאבק הלאומי עליה בין התנועה הלאומית היהודית לבין התנועה הלאומית הפלסטינית . ההיבט השלישי הוא המתח בין היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית לבין הערכים הדמוקרטים המודרניים העומדים בתשתית הקמתה . . 1 יהדות בלאומיות בשנות השמונים של המאה העשרים החל פולמוס מחקרי סביב נושא הלאומיות . האם הלאומיות שהתגבשה בעת החדשה היא פרימורדיאלית , היינו היא המשכה של מסורות לאומיות עתיקות שצפו ועלו מחדש , או שמא מדובר ביצירה מודרנית חדשה העושה שימוש מבוקר וסלקטי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן