פרק שלישי להקדים רפואה למכה - הפולמוס סביב 'הסכם קדם־נישואין'

בפרק זה אני מבקש לדון באחת ההצעות החדשות למניעת עגינות הנגרמת מסרבנות גט - הסכם קדם נישואין . להסכם מסוג זה על נוסחיו השונים ישנה היסטוריה קצרה . העיקרון המנחה של הסכמים אלה הוא יצירת אמצעי לחץ כלכלי על הצד המסרב לגירושין , כך שבתנאים מסוימים סרבנות לגירושין תגרור אחריה חוב כספי מן הצד המעכב , שילך ויתפח ככל שיארך זמן הסירוב . ההסכם מנוסח בצורה של חוזה משפטי שניתן לאכוף אותו בבית דין רבני או בבית משפט . חשוב לציין , שבשונה מן ההצעות שנסקרו בפרק הקודם , אין בהסכמי קדם נישואין פתרון לבעיות עגינות חמורות , כגון היעלמות הבעל . כמו כן , אין בכוחו של הסכם זה למנוע את סרבנותם של אנשים חסרי ממון ורכוש , אך למרות זאת מדובר באמצעי מניעה חשוב שעשוי לעזור במצבים רבים של סרבנות גט . לא אדון כאן בשאלות ההלכתיות האופפות את סוגיית ההסכמים ( כגון סוגיית 'גט מעושה ( ' לעומקן . כדרכו של ספר זה , אבקש להתמקד בתוכנות השונות ביחס לאופיים של הנישואין וכן לאופיים של החיים היהודיים בעידן המודרני העולים מתוך הדיונים בנושא . . 1 'הסכם לכבוד הדדי' אף שהדיון בנוסחים השונים להסכמים מסוג זה אינו חדש , הוא שב והפס תא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן