פרק ראשון מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים

פרק זה יעסוק בניתוח הדיון ההלכתי של פוסקי ההלכה בעת החדשה סביב סוגיית הנישואין האזרחיים ובמשמעותו לימינו . אמנם , התופעה הנידונה היא אכן מודרנית והיא אחת התוצאות של האמנציפציה של היהודים באירופה , אשר אפשרה להם לראשונה לחיות כאזרחים שווי זכויות וחובות במדינות בהן גרו . כהקדמה לדיון ההלכתי של העת החדשה , אביא תחילה את תשובתו של ר' יצחק בר ששת ( הריב"ש ) מן המאה הארבע עשרה ביחס לנישואי מומרים , כיוון שהיוותה בסיס לתשובות מאוחרות של חכמי ההלכה ביחס לנישואין אזרחיים . . 1 נישואי מומרים - תשובתו של ר' יצחק בר ששת ( הריב '' ש ) שאלת מעמדם של נישואין שלא כדת משה וישראל העסיקה את פוסקי ההלכה עוד לפני התקופה המודרנית . נשים יהודיות שנישאו ליהודים מומרים או לאנוסים בטקס דתי נוצרי או מוסלמי , ולאחר מכן נפרדו מבעליהן ללא גט , פנו לבתי הדין בבקשה להינשא מחדש כדמו"י . הדיון העיקרי בנושא זה מצוי בתשובותיו של הריב"ש , ר' יצחק בר ששת פרפת , מחכמי ספרד במאה הארבע עשרה , שגלה לאלג'יר והנהיג שם את הקהילה היהודית . ב'שו"ת הריב"ש' מובא הסיפור הבא : שאלה : אשה אחת באה ממיורקה , מאותן האנוסות לעבודת כוכבים , ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן