מבוא

. 1 ייחודה של הבעיה בעת החדשה הנושאים שידונו בחלק זה מביאים לידי ביטוי את יחסם של פוסקי המאה העשרים לשאלות יסוד בתחום הנישואין והמשפחה . המייחד את התופעות שיידונו בחלק זה הוא המפגש המתרחש בעת המודרנית בין החברה המסורתית לבין המצב המודרני שבו עולם החיים משתנה הודות לטכנולוגיות החדישות , ועולם הערכים משתנה הודות לאמנציפציה ולאפשרויות האזרחיות החדשות העומדות בפני יהודים . תמורות אלה יצרו מצבים חדשים ופוסקי ההלכה נדרשו לתת מענה לשאלות שהתעוררו בעטיים של מצבים אלה . הדיונים ההלכתיים משקפים עמדות שונות ביחס לשאלות מהותיות , תוך דיון בשאלות מעולם החיים והמציאות החברתית והדתית . עד לעת החדשה נישאו יהודים ויהודיות 'כדת משה וישראל' ( כדמו"י , ( ובני דתות אחרות נישאו על פי דתם . היו גם יהודים שהמירו את דתם בין ברצון ובין באונס ונישאו במסגרת דתם החדשה . האמנציפציה , מתן זכויות אזרח ליהודים , איפשרה לראשונה גם ליהודים להינשא בנישואין אזרחיים ולהתגרש במסגרת אזרחית . מצב חדש זה העלה שאלות הלכתיות כבדות משקל ביחס לתקפותם ההלכתית של הנישואין האזרחיים . הדיון בסוגיה זו העלה את השאלות כיצד מוגדרים נישואי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן