פרק שישי: הרהורי סיכום - מהדיספוזיציה הריאליסטית אל המדומיין

לאורך הספר ניסינו לעקוב אחר התמורות שעברה הציונות הדתית , שהיא תופעה חברתית תרבותית ריאלית . ענייננו לא באידיאות של התנועה הציונית דתית כתנועה פוליטית ורעיונית , אלא בשיח , המקוון בעיקרו , שמתגבש במסגרת קבוצה מאופיינת זו . בניגוד למגמות הרווחות , שמבקשות לבחון אה התמורות דרך השאלות הגדולות כגון יחסם של ציונים רתיים למדינה , לחילונים או לנוכרים - בחרנו בנושא שעניינו החיים של הציונים דתיים עצמם . מיניות ופרקטיקות מיניות אינן עניין ציבורי , הן פרטיות מטבען . אך הבחנה זו בין המרחב הפרטי לבין המרחב הציבורי הנשלט על ידי המערכת המוסדית לא מתקיימת בשיח ההלכתי , שהרי ההלכה חודרת אל כל מרחב חייו של האדם . לעומת זאת בשיח האזרחי הליברלי , החומה המבחינה בין הפרטי לציבורי היא אחד מהביטויים המרכזיים . לפיכך היחס לפרקטיקה המינית מעמיד את הציוני דהי בעימות פנימי , שבמסגרתו מתחולל קונפליקט בין הקהילות השונות שבתוכן הוא חי . הניתוח שלנו מלמד כי תהיינה האידיאות הגדולות של הציונות הדתית אשר תהיינה , עולמם התרבותי חברתי של הצעיר והצעירה הציוניים דתיים וגם של מורי ההוראה שלהם נטועים בתוככי הוויית החיים המודר...  אל הספר
מכון שלום הרטמן