ג. הקול האחר: תשובה של משיב חרדי

לכאורה קשה למצוא דרך הלכתית להתמודד עם הומוסקסואליות בשל האיסור ההלכתי על משכב זכור ; אולם גם בעניין זה לא ננעלו שערי פרשנות . בפרק השלישי התייחסנו בהרחבה למשיב החרדי האנונימי בנושא אוננות . העניין בעמדותיו ההלכתיות רלוונטי גם לנושא שלפנינו . המשיב מתייחס למכתב של הרב רון יוסף , שפנה להגמונים הציונים דתיים כדי למצוא מענה למצוקות הקהילה ההומו לסבית הדתית : לתאר את הרגשתי למקרא הדברים , זה כמו שיש פצוע מוטל ברחוב שותת דם , וכולם מסתכלים בעוינות וניכור וחוסר הבנה ומפנים גב , והוא צריך לשאת דרשה ארובה עמוקה ונפלאה בדברים היוצאים מהלב ומסברים את השכל ולהביא ראיות והוכחות ולהתחנן ולהתנצל כדי לנסות לשכנע מישהו לטלפן לאמבולנס . אני מרגיש בושה צורבת , ובהלה שיש בנו רשע כזה הזועק לשמיים , וידינו שפכו את הדם הזה , ואני מתפלל שמי שכתב וחבריו בגדולת נפשם למרות הכול ימחלו , כי בין אדם לחברו הוא אש אוכלת חס וחלילה , ושערי אונאה לא ננעלו , והקב"ה קרוב לשבורי לב ושומע את הזעקה ושומר כל דמעה וסופר אותה . 8 "נראה לכאורה , " "בעניין מי שיש לו נטייה לבני מינו , " תשובות , . 14 . 07 . 2010 דברי המשיב מאירי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן