ג. השיח הציוני־דתי החדש כשיח קונפליקט

שיח גברי הגמוני על אודות נשים מדומיינות או אידיאליות טומן בחובו את זרעי הקונפליקטים בין הערכים והאינטרסים של נשים ריאליות למיקומן בשיח הגברי ההגמוני , הרואה אותן רק מתוך ה"מבט" המקבץ 37 הרב אליעזר מלמד , "מעמד האיש והאישה ביהדות , " ישיבה , תש"ס , http-. // www . . yeshiva . org . il / midrash / shiur . asp ? id = 8 & q אותן כאובייקטים ולא כסובייקטים . ברם , נשים שתודעתן מעוצבת מתוך זיקה למציאות הריאלית שלהן כנשים , מסרבות למיקומן ההיררכי הנחות כאובייקטים שעליהם מושלכים האידיאלים של השיח הגברי . הן מבקשות שקולן יישמע ושיתאפשר להן לבטא את קיומן באופן ההולם את תפיסוהיהן , ומשתחררות מה"מבט" המקבע אותן . קונפליקטים הם הזדמנות לבחינת מעמדם של ערכים ותפיסות , משום שהחלופות מציגות דרכים סותרות להתמודדות עם הקונפליקט . לפי האפשרות הראשונה קונפליקט הוא מצב הניתן לפתרון , באופן עקרוני : אחד מהערכים או מהתפיסות נכון , והאחר אינו נכון . לפיכך הקונפליקט אינו ריאלי אלא מדומה , והוא מתקיים כל עוד לא התבצעה הכרעה מוצדקת על אודות הערך או התפיסה הנכונה . סיכומו של דבר , הקונפליקט מיוסד על אי ידיעה . אך ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן