ד. מיפוי התגובות: שיח ערכי - התפיסה של מיניות האישה על ידי המשיבים והשפעתה על פסיקתם

כפי שציינו , רק מיעוט מתשובות הרבנים הוא פורמליסטי . רוב התשובות מוקדשות להיבטים ערכיים המבססים את האיסור על יחסי מין בין נשים ועל אוננות נשית , גם כאשר תשובות אלו מכילות מקורות הלכתיים . כפי שנראה , עמדות המשיבים בנושאים אלו נקבעות בעיקר על בסיס תפיסת הרב ביחס למיניות האישה , ומכאן חשיבות הדיון בתשובות ; דרכן ניתן להנהיר את התפיסה של מיניות האישה ואת מעמדה בכינון הזהות . יסוד בולט שעולה שוב ושוב בתשובות הוא שבעיני רוחם של המשיבים קיימת דמות ארכיטיפית של "אישה סבירה" מדומיינת . 43 במסגרת עיצוב דמות זו מתגבשת גם ההכרה בצרכיה המיניים . - בניגוד לארכיטיפ זה , בשאלות פוגשים הרבנים טקסטים שנכתבו בידי נשים ריאליות שאינן ניתנות להכלה במסגרת הארכיטיפית המדומיינת . העיון בתשובות מלמד כי הנשים הריאליות נדרשות להשתנות כדי להתאים לארכיטיפ . הרב אייל קרים מציע תשובה המגלמת את הפער בין התפיסה של מיניות האישה המדומיינת לזו הריאלית באופן הקיצוני ביותר : שאלה : כבוד הרב שלום - תמיד אומרים ומזהירים את הבנות שעליהם [ כך במקור ] להתלבש ולהתנהג בצניעות . ולמה ? כי הבנים הם מלאי יצרים והם יכולים להתגרות בקל...  אל הספר
מכון שלום הרטמן