ג. מיפוי התגובות: שיח הלכתי פורמלי

כפי שציינו בפרק השני , במציאות המודרנית והפוסטמודרנית הפלורליסטית נעשתה ההלכה , בדומה למערכות ערכים נורמטיביות אחרות , חלופה תרבותית שיש לשקול אותה יחסית לתרבויות אחרות . אולם לא רק השיח הערכי תרבותי השתנה ; גם נכונותם של צעירים וצעירות דתיים להשלים עם מיניותם השתנתה . 25 מסקנה זו מתחדדת כאשר משווים את המתרחש בשיח המקוון הציוני רתי לנעשה בשיח החרדי . באתר החרדי שטייגען , המיועד לבני תורה ומפרסם תשובות ודברי תורה , אין קול נשי . בשיח ההלכתי הציוני דתי הנוכחי , לעומת זאת , אפשר ואולי ראוי בעיני הרבנים שנשים ישתתפו . זאת ועוד , מניתוח השיח באתרים ציונים דתיים עולה שראוי לדבר בפומבי גם על תופעות שבעולם החרדי אין לדבר עליהן אלא בחדרי חדרים . עם זאת , לא בכל האתרים הציוניים דתיים מתירים הרבנים לפרסם שאלות בכל נושא . באתר ישיבה , לדוגמה , השייך לזרם הימני של רבני הציונות הדתית , לא ניתן למצוא אזכור לנושאים הנדונים כאן . דיונים בנושאים אלה מתנהלים באתרים כיפה ומורשת , המזוהים עם הפלג המרכזי והשמאלי חברתית בציונית הדתית . אפשר להבחין בהכרה בחיוניותו של שיח מיני חדש גם אצל רבנים הגמונים . הרב ש...  אל הספר
מכון שלום הרטמן