ג. חלופה הלכתית חרדית לא פאסטורית

בפרק זה עסקנו בניתוח השיח הציוני דתי בשאלת היחס למיניות האוטרקית . ראינו כי שיח זה נשלט על ידי מגמה פאסטורית מובהקת . עמדות הלכתיות לא פאסטוריות נדחות לשולי השיח , והלגיטימיות שלהן מעורערת . ממצאים אלו מקבלים ביסוס מניתוח השיח המקוון שנכתב בידי איש הלכה ומוסר חרדי . בשיח זה נמצא במפתיע תשובה מיוחדת במינה . ייחודיות התשובה כפולה : בהציעה קריאה הלכתית שונה , כזו שכלל אינה עולה בשיח הציוני דתי ההלכתי ; בביקורת על השיח הפאסטורי הציוני דתי . אף על פי שברור מהתשובה ומהיחס לתשובותיו של המשיב שמדובר בתלמיד חכם חרדי , 01 המשיב בוחר להשמיט את שמו מטעמים עקרוניים . הנימוק המרכזי שלו מיוסד על תפיסה אנטי פאסטורית של ההלכה : לגבי עילום השם . היה זמן שהשבתי על תשובות בגילוי שם . הרגשתי שחלק גדול מהצעירים מחפשים להישען על דמות שנותנת להם תחושה שיש מי שמוביל ומחליט ושהם סומכים עליו . לעניות דעתי אין זו דרך התורה לאמתה . בכל מדרגה שיהיה , לאדם יש שכל משלו ובחירה חופשית משלו והוא מחויב להישען עליהם , ואתם למצוא את הקשר הפרטי שלו לתורה ולנותן התורה . ' לדעת המשיב , ההלכה היא מערכת נורמטיבית שכל יחיד נושא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן