ב. השיח ההלכתי־ציוני כשיח פאסטורי

בסעיף זה נעקוב אחר המאפיינים הבולטים בשיח הפאסטורי בסוגיה שלפנינו . טרם ניכנס לעובי הקורה נציין כי לעתים המשיבים עצמם מפנים את השואלים לכינון שיח נוסף שאינו הלכתי . הפניה פאסטורית מעין זו מוצאים אנו בתשובה הבאה : "אני גם מציע בכל לבי ליצור קשר תמיכה וליווי עם מדריך או רב או אפילו עם חברים מקשיבים ( דרך אתר כיפה , ( ושם תוכל למצוא הדרכה ועצת רב . " נפנה עתה לשרטוט מאפייני השיח הפאסטורי . . 1 הנחמה שברגשות האשמה והכאב הפאסטור העמל על גאולת נפשו של המאמין חייב להיות רגיש למצבו הנפשי . המאמין הנקלע לייאוש בשל חטאיו עלול לוותר על פדות נפשו , משום שהוא עלול לחשוב כי כבר אפסו סיכוייו להיגאל . במצב זה על הפאסטור לנחם את החוטא . כפי שנראה , נחמה זו מתבצעת באמצעות חיזוק הדימוי העצמי של החוטא . הפאסטור המודרני פונה אל האני - הערך המרכזי של היחיד בתרבות המודרנית - ומבקש להעצימו כדרך להשיב את הצאן האובד אל מסלול הגאולה . הנה כמה דוגמאות : רבני ישיבת ההסדר במעלות רואים בתודעת החטא עצמה את ראשיתו של תהליך הפדות , שהרי תחושת החטא מלמדת על היסוד הנקי והטהור שבאני המכיר בחטא ובהשלכותיו על האני . לפיכך ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן