א. מיפוי התגובות: בין שיח הלכתי לשיח פאסטורי

. 1 השיח ההלכתי הפורמלי מצבי ניגוד בין ערכים הלכתיים לערכים חוץ הלכתיים , מודרניסטיים ופוסטמודרניסטיים , מחייבים את השותפים לשיח לחדד ולהעצים את הערכים ההלכתיים המאוימים על ידי עולם הערכים שבחוץ . אחת הדרכים היעילות לחידוד זה הוא מעבר לשיח הלכתי פורמלי שבו מנוסחים הערכים ההלכתיים בצורה "טהורה" וכמבטאים תביעה דתית מוחלטת , שכן הם הם גילום דבר האל " . אנו מבקשים להבחין בין שיקול פורמלי , המופיע בשיח הלכתי שאינו פורמלי בבסיסו , לשיח הלכתי שמכונן באופן בלעדי על בסיס הנורמה ההלכתית הפורמלית . שיקול פורמלי יכול להופיע כטעם נוסף לאיסור או להיתר בתוך מערכת שיקולים לא פורמלית . תופעה זו נפוצה אצל משיבים שמצטטים טקסט הלכתי או הלכתי למחצה כעוגן לעמדתם . לעתים הם פותחים את הדיון בטקסט ההלכתי , ובכך משווים לדיון אופי של תשובה הלכתית ; אבל שאלת המבחן היא אם הטקסט ההלכתי הוא עוגן ראשוני , שממנו חורג המשיב אל הקשרים סמליים , מטפיזיים , פסיכולוגיים ואחרים או שהדיון כולו נסוב על הטקסט ההלכתי הפורמלי . בסעיף זה נעסוק כמשיבים המתמקדים בטיעון ההלכתי עצמו או למצער מעניקים לו מקום מרכזי ומכריע , ולא משתמשים ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן