גוף ומיניות בשיח הציוני-דתי החדש

' ק'ראננ 7 נדר ואבי שגיא סדרת 'ה רו'ות מכון שלום הרטמן והוצאת כתר צבי מרק , מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר נחמן מברסלב , 2003 אבי שגיא , המסע ה'הורי ישראל ; ' שאלות של תרבות ושל זהות , 2005 מנחם לורברבו'ם , פוליטיקה וגבולות ההלכה , ויצירתה משה הלברטל של מסורת , על . דרך 2006 האמת : הרמב דוד הרסמן , אהבה ואימה במ 0 נש עם אלוהים : מורשתו התיאולוגית של הרב יוסף דכ סולוב"צ יק , 2006 מ"קל וולצר , םבחם לורברבו'ם , נעם זהר ( עורכים . ( יאיר לורברב ם' 1 ( עורך שותף , ( המסורת הפוליטית היהודית , כרן א , 2007 יוחנן מופס . אישיות * של אלוהים 1007 . אליעזר טלדמןנ יהדות ללא אשליה 2009 . דנ'אל בויארין , מדרש הנאים : א'נ 0 רטקסטואל 1 ' ת וקריאת מכילתא , 2011 דודב'אל , לא בשמים : מכוורת המחשבה היהודית החילונית . 2011 אריאל ' 0 קאר . הלכה בעולם חדש : שיח רבני בחברה מודרנית , 2012  אל הספר
מכון שלום הרטמן