א. גיוון תעסוקתי במקום העבודה

גיוון תעסוקתי פירושו מתן שוויון והזדמנות שווה בתעסוקה , וקידומן של קבוצות המתאפיינות בין היתר בבידוד חברתי , חוות קושי להשתלב , או בעלות מיעוט השפעה , כוח וקשרים ונמצאות בתת תעסוקה לאורך זמן . על פי הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה , האוכלוסיות המגוונות בישראל הן המגזר הערבי , יוצאי אתיופיה , הקהילה החרדית , אנשים עם מוגבלויות ואנשים מעל לגיל . 45 גם דת , מגדר , נטייה מינית ועולים חדשים יוצרים קבוצות המודרות במקרים מסוימים , ויש לתת עליהן את הדעת בהקשר זה .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ