יב. כינוס ועדת היגוי בין־מגזרית

בשלבי ההקמה של התוכנית , במהלכה ובסיומה ( תלוי במשך ובממדי הפרויקט , ( מומלץ לקיים ישיבות של צוות ההיגוי הבין מגזרי של הפרויקט , אשר מורכב מכלל הגורמים המעורבים : נציג / ת הרשות המקומית האחראי / ת על התחום ( נוער , למשל , ( משרד ממשלתי ( אם לוקח חלק — מפקח / ת מטעם משרד החינוך , לדוגמה , ( מנכ"ל העמותה המעורבת , נציג / ת הקהילה והאדם האחראי מטעם הארגון העסקי המעורב ( מנהל אחריות תאגידית , מנהל קשרי קהילה וכדומה . ( ועדת ההיגוי מאפשרת להוציא לפועל תוכנית מקיפה אשר תפיק את המרב מן הגופים המעורבים ועבורם , תוך שימוש אפקטיבי ביכולות ובמשאבים שכל גורם יכול להעניק . לדוגמה , משימה לוגיסטית מורכבת עבור גוף אחד יכולה להיות דבר שבשגרה עבור גוף אחר , וקושי כלכלי אשר לעתים יכול לעכב מלהוציא תוכנית אל הפועל , כגון הזמנת הסעות , יכול להיפתר באמצעות תרומה של הארגון העסקי . תפקידי ועדת ההיגוי : . 1 הגדרת מטרות התוכנית . . 2 התוויית הדרך לפעילות . . 3 תכנון ארוך טווח עקרוני של הפרויקט . . 4 אישור התוכנית השנתית , בתחילת השנה . . 5 מעקב אחר ההשקעות בפרויקט . . 6 ניצול הזדמנויות ופתרון מכשולים . . 7 מתן...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ