ח. מסוגלות להתנדבות — Volunteerability

מושג זה מגדיר שלושה פרמטרים מצטברים אשר בהתקיימם מאפשרים התנדבות : . 1 רצון לעזור לאחרים , לקדם מטרה חברתית , לגוון את שגרת העבודה , להיות מעורב וכו . ' . 2 זמינות פיזית וטכנית של העובדים לפעילות . . 3 יכולת אישית להשתלבות בפעילות .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ