תרשים תהליך תכנון פרויקט דגל קהילתי. )על פי מודל ‭)Good Vision‬