פרק רביעי אחריות חברתית

4 . 1 הקדמה — תרומה וקהילה . 2 דרכים רבות לתרומה לקהילה . 3 אסטרטגיה קהילתית . 4 סוגיות ודילמות בנושא תרומה לקהילה . 5 התנדבות עובדים . 6 עסקים עם המגזר השלישי . 7 רגולציה ועמותות . 8 ביקורת על מתן תרומות . 9 עמותות מובילות חברה טובה היא חברה המייצרת שירותים ומוצרים מצויינים . חברה מצויינת היא חברה שעושה כל זאת , ושואפת להפוך את העולם למקום טוב יותר . וויליאם פורד ג'וניור , יו"ר , תאגיד הרכב פורד  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ