א. חקיקה סביבתית בישראל

הגם שמדריך זה עוסק בעיקר במרחב הוולונטרי של פעילות התאגידים , מצאנו לנכון לסקור את עיקרי החוקים הסביבתיים בישראל . החקיקה הסביבתית בישראל משתרעת על פני חוקים רבים בתחומי משפט שונים . חוקים , סעיפים ותיקונים סביבתיים נמצאים היום במשפט הפלילי , האזרחי והמנהלי , אך אינם מאוגדים כחלק נפרד תחת הכותרת של חקיקה סביבתית . החקיקה הסביבתית הקיימת היום מפוזרת על פני חוקים ותקנים רבים , חלקה אינה ברורה דיה , ובחלקה חסרים סטנדרטים , דבר המקשה את האכיפה . על פי עו"ד שרון מזאל ארצי בשנים האחרונות החלה מגמה של התגברות החקיקה הסביבתית , בין היתר הודות לפעילותו של המשרד להגנת הסביבה השואף לקדם חקיקה זו בכנסת , וכן לאור התגברות מודעות הציבור לנושאים סביבתיים ופעילותם של ארגוני סביבה , שהבולט שבהם הוא ארגון אדם טבע ודין ( ר' הרחבה בסעיף הבא , ( ארגון היוזם חקיקה סביבתית ולמעשה מוביל חלק ניכר מיוזמות החקיקה בשנים האחרונות . עם זאת , חברותה של ישראל ב OECD והרחבת פעילות כלכלית עסקית בינלאומית , מעודדות התקדמות בחקיקה . סביר שהתנהגות סביבתית ראויה , שמהווה היום ביטוי לרצונו הטוב של הארגון לנהוג באחריות סביב...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ