ג. תחומי הפעילות של הצוות הירוק

פעילותו של צוות ירוק בחברה יכולה להתמקד בתחומים רבים ולהביא לשינויים מגוונים . שינויים אלה מגלמים את תחומי העניין והעדפות העובדים , המבנה הפנימי של החברה , אסטרטגיית החברה והתנהלותה העסקית . מכיוון שכמעט לכל פעולה של כל אדם יש השפעה מסוימת על הסביבה , כל תחום פעילות שבו יבחר הצוות לעסוק יוכל להביא לשינוי משמעותי . כך למשל , עידוד והעלאת מודעות העובדים למחזור , צמצום הצריכה או שינוי הרגלי התחבורה , יכולים לחולל שינוי אמיתי . מעבר לכך , הרגלים אלה אינם מתחילים ונגמרים במקום העבודה — העובדים ייקחו עמם את הידע ואת ההרגלים שצברו , יישמו אותו בבתיהם ויעבירו אותם למכריהם ולמשפחותיהם . מעגלי השפעה ניתן לרתום את הצוות לסיוע בתחומים כגון חישוב טביעת הרגל האקולוגית של הארגון , סיוע בחשיבה לקראת מעבר לאסטרטגיה שיווקית סביבתית המעודדת פיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה , מבצעים סביבתיים ועוד . פעילות כזאת צריכה להיעשות בתיאום ובהדרכת הגורמים האחראים על הטיפול בנושא בארגון .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ