ה. תקנים לבנייה ירוקה

בעולם קיימים שלושה תקנים וולונטריים מובילים לבנייה ירוקה : › תקן ( Leadership in Energy and Environmental Design ) LEED האמריקני , שפותח על ידי המועצה לבנייה ירוקה של ארצות הברית ב 1998 ומתחדש ומתעדכן מאז . התקן מאפשר דירוג מבנים על פי כלל הפרמטרים של הבנייה הירוקה . › תקן Building Research Establishment’s Environmental ) BREEAM ( Assessment Method הבריטי : התקן תוקן ב 1990 על ידי מכון התקנים הבריטי , היווה את הבסיס לתקן האמריקני ולתקן האוסטרלי , והורחב גם למבני מגורים . כיום למעלה מ 200 , 000 בניינים באנגליה עומדים בתקן . › תקן Green Star האוסטרלי : תקן דומה שתוקן על ידי המועצה לבנייה ירוקה של אוסטרליה , על בסיס התקנים האמריקני והבריטי . התקן מעריך ומדרג מבנים על פי השפעתם על הסביבה . כיום יש ברחבי אוסטרליה למעלה מ 4 מיליון מטרים מרובעים העומדים בתקן ו 8 מיליון מטרים מרובעים נוספים מועמדים לתקן . בישראל קיים תקן , 5281 המוענק על ידי מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה . התקן תוקן לראשונה ב 2005 ומאז עבר שינויים והתאמות והושק כתקן מחודש ומורחב לבנייה ירוקה ת"י 5281 בנייה בת ק...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ