פחי מחזור של חברת קוקה קולה בכפר האולימפי, לונדון ‭.2012‬ )צילום: עברי ורבין(