א. מהו בניין ירוק?

בניין ירוק או בניין בר קיימא , הוא בניין הצורך משאבים כגון אנרגיה , מים , חומרים וקרקע בצורה חסכונית יותר מבניינים אחרים , ומשתמש בהם בצורה יעילה יותר . מחקרים רבים הראו כי שני המאפיינים הבולטים של בניינים ירוקים — איכות אוויר טובה יותר ותאורה טבעית — הם בעלי תרומה משמעותית לשיפור בריאות עובדים או תלמידים , רווחתם ויעילותם . בנייה ירוקה מתבססת על תכנון ואדריכלות לרווחת המשתמש , תוך התחשבות בצורכי הסביבה וצריכת משאבים מושכלת . מטרת הבנייה הירוקה היא למזער עד למינימום האפשרי את השפעת המבנה על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות ירוקות , ותוך תיאום ואינטגרציה בין תחומים שונים . על פי מיכל ביטרמן יו"ר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה אחד העקרונות החשובים בבנייה ירוקה הוא עבודה משולבת של כל גורמי התכנון והבנייה , החל בשלבי התכנון המוקדמים ביותר , כדי ליצור מערכת יעילה ולצמצם את צריכת המשאבים והחומרים למינימום האפשרי . במהלך התכנון והבנייה ניתן מענה רחב ככל האפשר לנושאים כגון צמצום צריכת אנרגיה ומים , טיפול במי נגר , שימוש בחומרים ירוקים ולא מזהמים , התחשבות באתר שבו מוקם הפרויקט מבחינת השמירה...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ