א. מהי יעילות אנרגטית?

יעילות אנרגטית היא למעשה צמצום כמות האנרגיה הנדרשת לצורך הפקת מוצר או שירות מסוים , מבלי לפגוע באיכותו או בתהליך הפקתו . צמצום בצריכת האנרגיה מושג בדרך כלל באמצעות שינויי הרגלים פשוטים , מעבר לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות או לייעול תהליכים . יתרונות היעילות האנרגטית הם רבים . בראש ובראשונה , חיסכון בשימוש באנרגיה הוא המפתח להפחתת פליטות פחמן דו חמצני , הגורם האחראי להתגברות אפקט החממה ולהתחממות הגלובלית . צמצום בשרפת הדלקים ובהפקת חשמל יביאו לירידה משמעותית בפליטות ויסייעו בשלב ראשון לעצור , ובהמשך אולי להפחית , את כמות הפחמן הדו חמצני באטמוספרה ( ר' סעיף — 4 ניהול פחמן . ( לצמצום צריכת האנרגיה יש גם השפעה ישירה ומשמעותית על חשבון החשמל . שימוש במכשירים חסכוניים , הפחתת צריכה והתייעלות שתחילתה במחשבה , מביאות לחיסכון כלכלי בהוצאות החברה , בטווח הקצר והארוך .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ