תקשור פנימי של משרד ירוק במזרחי טפחות )כתיבה: ‭,Good Vision‬ עיצוב: סטודיו רותם(