א. מבט היסטורי

בספרה " מוסר ועסקים : מקבילים נפגשים , " דנה המחברת , אביבה גבע , בשאלה האם קיימת סתירה מובנית בין מוסר לעסקים , או שאלה יכולים לחיות זה לצד זה בהרמוניה . בסקירה היסטורית פשוטה נראים שלושה גלים של דיונים בדבר החיבור בין ערכים לעסקים : הגל הראשון — הפילוסופיה הקלאסית ( מסחר אינו מוסרי ) בעת הקדומה אפשר לציין את הדיון של אריסטו , אשר מגדיר את הרווח ממסחר כסוג של עוולה , ועד התיאולוג תומס אקווינס , אשר טען כי מי שמוכר מוצרים בערך מסוים ודאי קנה אותם בפחות מערכם האמיתי , ולכן הדבר איננו מוסרי . הגל השני — הפילוסופיה החברתית ( סוציאליזם מול גישת השוק ) בעת החדשה תפסה הביקורת ממדים יותר פרקטיים וחברתיים , כמו זו הסוציאליסטית , מבית מדרשו של מרקס , אשר טען בשם הסוציאליזם שקפיטליזם ושוק חופשי הנם שורש הרע של יצירת מעמדות וניצול עובדים . לעומתם , פרסם אדם סמית בספרו " עושר העמים , " את תיאוריית " היד הנעלמה , " הטוענת שלשוק ולכוחותיו יש יכולת ויסות עסקית וערכית , אשר מתגמלת בצורה בסיסית את הפרטים הפועלים בזירה , לכן זוהי השיטה המועדפת . הגל השלישי — מוסר בעסקים ואחריות תאגידית כיום , עליית כוחם...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ