9. מחזיקי העניין

מחזיקי העניין , , stakeholders הם כל אדם או קבוצה הבאים במגע עם הארגון , המשפיעים עליו או המושפעים מפעילותו . מחזיקי העניין העיקריים הם הלקוחות , העובדים , הספקים , השכנים , הקהילה , הסביבה , בעלי המניות , מתחרים , עמותות , ארגונים וגורמי ממשל . הארגון העסקי נדרש , לצורך עמידה במשימותיו , לשיתוף פעולה מדרגות שונות עם מחזיקי העניין . תפיסת האחריות התאגידית מרחיבה את הקשר עם מחזיקי העניין אל מעבר למה שנדרש לצורך ביצוע המשימות בטווח המיידי — לגישה של אחריות וקשב כלפי מחזיקי העניין כעיקרון מוביל ומובנה . תפיסת מחזיקי העניין היא אמנם סמלית וערכית , אך גם פרקטית ויישומית . הקשב והדיאלוג הם כלים מרכזיים בניהול הסיכונים ובניהול המוניטין של התאגיד ( ר' סעיפים 5 ו 6 בפרק זה . ( לא מפתיע כי יחד עם צמיחתה של האחריות התאגידית כמרכיב ניהולי אסטרטגי , התפתח והובנה מאוד תהליך הדיאלוג עם מחזיקי העניין , המאפשר קשב ניהולי לצורכיהם ומשפר את ההפריה הבין מגזרית . המחאה החברתית של קיץ 2011 הדגישה עוד יותר את חשיבות הנושא , ונתנה משנה תוקף לנושאי הדיאלוג והשקיפות . יותר ויותר ארגונים עסקיים בעולם מביעים כי...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ