ג. הדרך אל האחריות התאגידית

בדרך לאחריות תאגידית יש מספר תחנות אשר ידונו בהרחבה במהלך הספר , אך מצאנו לנכון לציינן כבר בנקודה זו : . 1 קבלת ההחלטה — " שינוי דיסקט : " הובלת שינוי ארגוני לכיוון של ניהול אחראי יותר חייבת להתחיל מקבלת החלטה מודעת ויזומה בנושא , ברמות הגבוהות של החברה . החלטה זו צריכה להתניע שרשרת של פעילויות שיפורטו להלן , בדרך לשינוי הארגוני הרצוי . . 2 סקר פערים — " מי שלא יודע היכן הוא נמצא , לא יכול לדעת לאן להגיע : " מומלץ להרכיב צוות או ועדה שיגדירו את היעדים לאחריות תאגידית בארגון וימנו רכז פנימי או חיצוני אשר ינהל את סקר הפערים אל מול מראה כלשהי , שיכולה להוות מדד חיצוני ( כגון דירוג מעלה , ( או בחינה אל מול המתחרים , אל מול ציפיות מחזיקי העניין , או כל מדד אחר שיוחלט עליו . . 3 בניית אסטרטגיית אחריות תאגידית — " אם לא תדע לאן תרצה להגיע , לא תגיע לשם : " בהסתמך על סקר הפערים וביחד עם ההנהלה והשותפים הרלוונטיים , יש להחליט על יעדים לעתיד הבינוני והארוך 5-2 ) שנים , ( ולהגדיר מיקוד וסדרי עדיפויות בעולם האחריות התאגידית , תוך התחשבות בערכי החברה , ביכולותיה ובצרכיה .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ