6. ניהול סיכונים ואחריות תאגידית

סיכון מוגדר כמקום המפגש בין איום חיצוני או פנימי לנקודה פגיעה בארגון , כאשר אין בנמצא מערכות בקרה והגנה מתאימות . יש סוגים רבים של סיכונים — כלכליים , טכנולוגיים , סביבתיים — ובשנים האחרונות אנו עדים לעלייתם של הסיכונים החברתיים . סיכון חברתי מוגדר כחיבור בין מחזיק עניין מסוים לנושא שהוא רוצה לקדם . למשל , מחזיקי העניין , הלקוחות , אשר יוצאים במחאה על העלאת מחירים . ניהול סיכונים הנו תחום ניהולי התופס חשיבות גדלה והולכת בשנים האחרונות . תחום זה הנו למעשה תהליך שבו ארגונים מתייחסים בצורה שיטתית לסיכונים הקשורים לפעילותם על ידי זיהויים , הערכתם ויצירת מענה הולם אל מול האיום שהם מייצגים על פעילות ויעדי הארגון . ארגונים עסקיים מבינים היום , גם כתוצאה מניסיון העבר , כי ניהול הסיכונים הנו תחום אסטרטגי לארגון , ובכוחו להשפיע על מגוון של פעולות והחלטות . כך למשל , בסקירת הסיכונים הגלובליים הצפויים לנו נכון ל 2012 שפרסם הפורום הכלכלי העולמי , עולה באופן בולט כי סיכונים כגון משברים באספקת מים , פערים חמורים בהכנסה ועלייה בפליטות גזי חממה , מצויים במיקום גבוה הן מבחינת הסבירות לתרחיש והן מבחינת ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ