תקציר לשוני

לוח מונחים לשוניים - א - אות - כל אחד ממערכת הסימנים הגראפיים בשפה המייצגים צליל , קול . בלשון העברית יש עשרים ושתיים אותיות מהאות א ' ועד האות . 'ת שים לב : ההבדל בין עיצור לבין אות : עיצור- סוג של קול , צליל . אות - סימן גרפי לציון הקול . כלומר , עיצורים יוצרים את הצלילים , העיצורים נאמרים ונשמעים . אותיות יוצרות את הכתב , האותיות נכתבות . אותיות גרוניות ( א . ה . ח . ע . ר . ( - אותיות גרוניות הן בעלות תכונות מיוחדות , כאשר הן מופיעות במילים הן משפיעות על מבנה המילים וגורמות לשינוי בניקוד המילים .  אל הספר
אלחנן זינגר